Aktualności

Zarządzanie i administrowanieNieruchomościami


Zarządzanie nieruchomościami to nasza zawodowa pasja... Poniżej poznacie kilka najbardziej aktulanych informacji, ale będziecie też mogli zaczerpnąć fachowej wiedzy z zakresu administrowania nieruchomościami i działań profesjonalnego zarządcy nieruchomości...

Zarządzanie nieruchomościami to nieustająco rozwijająca się branża.

Niemal każdy miesiąc przynosi jakieś nowości - zmiany w prawie, nowe rozwiązania techniczne, nowinki ekologiczne i elektroniczne...

A wszystko to pomaga nam - zarządcy nieruchomości - w usprawnieniu działań na rzecz obsługiwanych przez nas nieruchomości.

Przeczytajcie Państwo poniższe wpisy - może uda Wam się znaleźc coś dla siebie...

"...A,B,C..." NIERUCHOMOŚCI - fachowa wiedza z branży zarzadządzania nieruchomościami podana w przystępny sposób...

Wpisy w kategorii: "Aktualności "

ar-306099990

ABSOLUTORIUM DLA ADMINISTARTORA CZY DLA ZARZĄDU

ABSOLUTORIUM DLA ADMINISTARTORA CZY DLA ZARZĄDU

 

               Zgodnie z zapisami Ustawy o własności lokali można wyróżnić trzy sposoby władania nieruchomością wspólną:

- Zarząd wspólnoty mieszkaniowej – jedno lub kilku osobowy organ, składający się wyłącznie z osób fizycznych, wybranych spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona; przy czym w przypadku dużej wspólnoty mieszkaniowej (powyżej 7 lokali) ustawa narzuca obowiązek wyłonienia Zarządu

- Zarządca – osoba fizyczna lub prawna, której zarząd nad nieruchomością wspólną powierzono w trybie uchwały spisanej w formie aktu notarialnego w obecności rejenta

- Administrator (zarządca) – osoba fizyczna lub prawna, której powierzono administrowanie częścią wspólną nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej na podstawie zwykłej umowy cywilno-prawnej

               Z całą stanowczością należy stwierdzić, że zarządca-administrator nie otrzymuje absolutorium. Skwitowanie w formie absolutorium udzielane jest (albo nie) corocznie rzeczywistemu zarządcy, tzn. albo Zarządowi wspólnoty mieszkaniowej albo zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w formie aktu notarialnego.

__b_990755_10016367

!!!UWAGA!!! Zmiany w Ustawie o własności lokali !!!UWAGA!!!

 Począwszy od 1 stycznia 2020r. nastąpi istotne obniżenie progu liczby mieszkań, po przekroczeniu którego zmianie ulegną zasady funkcjonowania istniejącej wspólnoty mieszkaniowej. 

cv

RODO w zarządzaniu nieruchomością wspólną

              W ostatnim czasie wszystkie środki masowego przekazu bardzo dużo czasu i miejsca poświęcają RODO. Pod tą skrótową nazwą kryje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27-04-2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Jak więc wynika z powyższego zapisu przedmiotowe rozporządzenie powstało już w 2016 roku i wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej miały ponad 2 lata na przygotowanie się do przestrzegania zawartych w nim przepisów.

Archiwum

ZAPRASZAMY DO SPRAWDZANIA NOWYCH WPISÓW

Zarządca nieruchomości "EM-DE" s.c.

Chcesz skorzystać z usług profesjonalisty w branży kompleksowej obsługi nieruchomości? Zgłoś się do nas - jesteśmy właśnie dla Ciebie!

ZAPRASZAMY:

ul. Floriana Stablewskiego 46/3,
60-2013 Poznañ

poniedziałek - piątek

od 07:30 do 15:30

NAPISZ DO NAS:

biuro@em-de.pl

ZADZWOŃ:

+61-864-18-43

Dotknij, aby odblokować