!!!UWAGA!!! Zmiany w Ustawie o własności lokali !!!UWAGA!!!

__b_990755_10016367

 Począwszy od 1 stycznia 2020r. nastąpi istotne obniżenie progu liczby mieszkań, po przekroczeniu którego zmianie ulegną zasady funkcjonowania istniejącej wspólnoty mieszkaniowej. 

 

Ustawa o własności lokali rozróżnia dwa rodzaje wspólnot mieszkaniowych: dużą wspólnotę mieszkaniową (budynek, w którym wyodrębniono więcej niż siedem lokali) i małą wspólnotę mieszkaniową – czyli nieruchomość, w której wyodrębniono nie więcej niż 7 lokali. Zasady funkcjonowania dużej wspólnoty określa Ustawa o własności lokali, natomiast podstawą funkcjonowania małej wspólnoty mieszkaniowej są przepisy Kodeksu Cywilnego. I to ostatnie właśnie ulegnie zmianie… Od stycznia 2020r. zgodnie z proponowaną zmianą w przepisach prawa, wspólnota mieszkaniowa działająca na podstawie Ustawy o własności lokali tworzona będzie już w budynkach, w których wyodrębniono cztery lokale. W takich wspólnotach, nawet jeśli dotąd było inaczej, powstanie konieczność wyboru jedno lub kilku osobowego Zarządu, jako organu kierującego sprawami wspólnoty, działającego zgodnie z przyjętym planem finansowo – gospodarczym oraz zobligowanego do zdawania niesformalizowanego sprawozdania z prowadzonej działalności. Wszystkie decyzje wspólnoty zapadać będą musiały w formie uchwał (przeważająca część tych uchwał zapadać będzie zwykłą większością głosów), które każdy z właścicieli będzie miał prawo zaskarżyć w ciągu sześciu tygodni od dnia ich podjęcia.

I rzecz bardzo ważna – w nowelizacji ustawy nie wprowadzono w tym zakresie jakichkolwiek przepisów przejściowych. Należy zatem pamiętać, że począwszy od dnia 1 stycznia 2020r. właściciele lokali tworzących „nowe” duże wspólnoty mieszkaniowe będą musieli powołać Zarząd, a jeśli do tego nie dojdzie każdemu z właścicieli przysługiwać będzie prawo do żądania ustanowienia przez właściwy sąd zarządcy przymusowego.

Archiwum

Zapraszamy do sprawdzania nowych wpisów

Zarządca nieruchomości "EM-DE" s.c.

Chcesz skorzystać z usług profesjonalisty w branży kompleksowej obsługi nieruchomości? Zgłoś się do nas - jesteśmy właśnie dla Ciebie!

ZAPRASZAMY:

ul. Floriana Stablewskiego 46/3,
60-2013 Poznañ

poniedziałek - piątek

od 07:30 do 15:30

NAPISZ DO NAS:

biuro@em-de.pl

ZADZWOŃ:

+61-864-18-43

Dotknij, aby odblokować