OFERTA EM-DE

Zarządzanie i administrowanie Nieruchomościami


Specjalizujemy się nie tylko w zleceniach na rzecz nieruchomości o charakterze mieszkalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Wspólnot Mieszkaniowych. Sprawdź pełną ofertę naszej FIRMY.

Obsługujemy zarówno budynki nowo powstałe, jak i te z wieloletnią historią, wymagające sporych nakładów pracy i zaangażowania ze strony zarządcy.

Nasz zespół tworzą odpowiednio wykwalifikowani pracownicy, posiadający doświadczenie w branży nieruchomości oraz uprawnienia i licencje zawodowe. Nieustannie szkolimy się, a zdobyta w ten sposób wiedza pozwala nam jeszcze lepiej spełniać się w roli zarządcy Twojej nieruchomości.

Bazujemy w tym zakresie na ponad 15 letnim doświadczeniu.

W pracy na rzecz właścicieli budynków przyświecają nam głównie dwa cele:

# dbałość o wysoką jakość świadczonych usług oraz, 

# permanentne działania zwiększające wartość zarządzanych nieruchomości przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów bieżącego utrzymania budynków

Kompleksowa obsługa Właścicieli Nieruchomości

 • Prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach nie wyodrębnionych
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości
 • Zapewnienie utrzymania w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością itp
 • Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych, zawieranie umów i kontrola ich wykonania
 • Zapewnienie bieżącej konserwacji urządzeń technicznych (dźwigi, domofony itp.) i bieżących napraw oraz zapewnienie usuwania awarii i ich skutków, zlecenie kontroli technicznej i okresowych przeglądów
 • Ubezpieczenie budynków opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych
 • Pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości
 • Prowadzenie bieżących analiz prawidłowego wykorzystywania nieruchomości w celu uzyskania z niej pożytków zwiększających wpływy i pomniejszających koszty jej utrzymania.

Wspólnoty mieszkaniowe

 • Reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty
 • Przygotowanie, zwołanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • Prowadzenie odpowiedniej księgowości w formie określonej uchwałą właścicieli lokali
 • Przygotowanie projektów planu gospodarczego wspólnoty oraz kontrola i rozliczanie jego wykonania
 • Otwarcie rachunku bankowego i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek
 • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
 • Inne czynności przewidziane Ustawą o własności lokali.

Kompleksowe usługi firmy EM-DE

 • Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami komercyjnymi
 • Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
 • Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami komunalnymi
 • Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami rezydencjalnymi
 • Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami specjalnymi
 • Zarządzanie finansami w nieruchomościach
 • Przejmowanie nieruchomości do zarządzania
 • Prowadzenie praktyk zawodowych na licencję zarządcy nieruchomości

Zadzwoń zapytaj o pełną ofertę

Zarządca nieruchomości "EM-DE" s.c.

Chcesz skorzystać z usług profesjonalisty w branży kompleksowej obsługi nieruchomości? Zgłoś się do nas - jesteśmy właśnie dla Ciebie!

ZAPRASZAMY:

ul. Floriana Stablewskiego 46/3,
60-2013 Poznañ

poniedziałek - piątek

od 07:30 do 15:30

NAPISZ DO NAS:

biuro@em-de.pl

ZADZWOŃ:

+61-864-18-43

Dotknij, aby odblokować