Aktualności

Zarządzanie i administrowanieNieruchomościami


Zarządzanie nieruchomościami to nasza zawodowa pasja... Poniżej poznacie kilka najbardziej aktulanych informacji, ale będziecie też mogli zaczerpnąć fachowej wiedzy z zakresu administrowania nieruchomościami i działań profesjonalnego zarządcy nieruchomości...

Zarządzanie nieruchomościami to nieustająco rozwijająca się branża.

Niemal każdy miesiąc przynosi jakieś nowości - zmiany w prawie, nowe rozwiązania techniczne, nowinki ekologiczne i elektroniczne...

A wszystko to pomaga nam - zarządcy nieruchomości - w usprawnieniu działań na rzecz obsługiwanych przez nas nieruchomości.

Przeczytajcie Państwo poniższe wpisy - może uda Wam się znaleźc coś dla siebie...

"...A,B,C..." NIERUCHOMOŚCI - fachowa wiedza z branży zarzadządzania nieruchomościami podana w przystępny sposób...

ar-306099990

ABSOLUTORIUM DLA ADMINISTARTORA CZY DLA ZARZĄDU

ABSOLUTORIUM DLA ADMINISTARTORA CZY DLA ZARZĄDU

 

               Zgodnie z zapisami Ustawy o własności lokali można wyróżnić trzy sposoby władania nieruchomością wspólną:

- Zarząd wspólnoty mieszkaniowej – jedno lub kilku osobowy organ, składający się wyłącznie z osób fizycznych, wybranych spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona; przy czym w przypadku dużej wspólnoty mieszkaniowej (powyżej 7 lokali) ustawa narzuca obowiązek wyłonienia Zarządu

- Zarządca – osoba fizyczna lub prawna, której zarząd nad nieruchomością wspólną powierzono w trybie uchwały spisanej w formie aktu notarialnego w obecności rejenta

- Administrator (zarządca) – osoba fizyczna lub prawna, której powierzono administrowanie częścią wspólną nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej na podstawie zwykłej umowy cywilno-prawnej

               Z całą stanowczością należy stwierdzić, że zarządca-administrator nie otrzymuje absolutorium. Skwitowanie w formie absolutorium udzielane jest (albo nie) corocznie rzeczywistemu zarządcy, tzn. albo Zarządowi wspólnoty mieszkaniowej albo zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w formie aktu notarialnego.

__b_990755_10016367

!!!UWAGA!!! Zmiany w Ustawie o własności lokali !!!UWAGA!!!

 Począwszy od 1 stycznia 2020r. nastąpi istotne obniżenie progu liczby mieszkań, po przekroczeniu którego zmianie ulegną zasady funkcjonowania istniejącej wspólnoty mieszkaniowej. 

money-167735_1920

Kredytowanie wspólnot mieszkaniowych - szanse i ryzyko

Dla większości wspólnot mieszkaniowych niejednokrotnie jedyną szansą wykonania prac modernizacyjnych jest zaciągnięcie kredytu. Taka decyzja jednak zawsze powinna być poprzedzona szczegółową analizą potrzeb danej nieruchomości, ale też  jej możliwości finansowych.

Każdorazowo dużą trudnością w zaciągnięciu kredytu będą zaległości w bieżących opłatach, ponieważ wskutek ich powstania obniża się  zdolność kredytowa wspólnoty.   

slider3

Udziały w nieruchomości wspólnej od nowa

Udział w nieruchomości wspólnej to wyrażona ułamkiem lub procentowo wielkość udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej, określona dla każdego samodzielnego lokalu położonego w danej nieruchomości gruntowej bądź lokalowej. Wielkość tę określa się zarówno dla lokali wyodrębnionych jak i samodzielnych lokali niewyodrębnionych, pozostających własnością dotychczasowego właściciela nieruchomości, co ma miejsce przy sukcesywnym wyodrębnianiu kolejnych lokali z danej nieruchomości.

cv

RODO w zarządzaniu nieruchomością wspólną

              W ostatnim czasie wszystkie środki masowego przekazu bardzo dużo czasu i miejsca poświęcają RODO. Pod tą skrótową nazwą kryje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27-04-2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Jak więc wynika z powyższego zapisu przedmiotowe rozporządzenie powstało już w 2016 roku i wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej miały ponad 2 lata na przygotowanie się do przestrzegania zawartych w nim przepisów.

aktualnosci3

„Czarna owca” w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Niestety, w prawie każdym budynku należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej, współwłaścicieli nieruchomości czy prywatnych właścicieli kamienic, mieszka lokator, który skutecznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia pozostałym mieszkańcom korzystanie nie tylko z części nieruchomości wspólnej, ale też z ich własnych lokali. Zgodnie z przepisami każdy lokal powinien być użytkowany adekwatnie do rodzaju swojego przeznaczenia, jednak często zgłaszane są przypadki nieprawidłowego zachowania niektórych osób w budynku. Co w takim wypadku należy do obowiązków zarządcy nieruchomości, a co we własnym zakresie mogą uczynić sami właściciele?

elektryk

Część wspólna nieruchomości na sprzedaż

Remonty, modernizacje, remonty…. i związane z nimi koszty. Niejednokrotnie są one wysokie i mogą spędzać sen z powiek właścicielom mieszkań.

news_1

Zarząd Wspólnoty zapłaci karę grzywny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nałożył na każdego z członków Zarządu pewnej Wspólnoty Mieszkaniowej karę grzywny za opieszałość i niewykonanie w wyznaczonym przez Urząd terminie niezbędnych remontów budynku, których konieczność wykonania wynikała z bezpośrednio przeprowadzonych przeglądów ogólnobudowlanych i kominiarskich. Poszczególni członkowie Zarządu WM zostali ukarani mandatem w wysokości po 2 tys. zł każdy.

Archiwum

ZAPRASZAMY DO SPRAWDZANIA NOWYCH WPISÓW

Zarządca nieruchomości "EM-DE" s.c.

Chcesz skorzystać z usług profesjonalisty w branży kompleksowej obsługi nieruchomości? Zgłoś się do nas - jesteśmy właśnie dla Ciebie!

ZAPRASZAMY:

ul. Floriana Stablewskiego 46/3,
60-2013 Poznañ

poniedziałek - piątek

od 07:30 do 15:30

NAPISZ DO NAS:

biuro@em-de.pl

ZADZWOŃ:

+61-864-18-43

Dotknij, aby odblokować