Kredytowanie wspólnot mieszkaniowych - szanse i ryzyko

money-167735_1920

Dla większości wspólnot mieszkaniowych niejednokrotnie jedyną szansą wykonania prac modernizacyjnych jest zaciągnięcie kredytu. Taka decyzja jednak zawsze powinna być poprzedzona szczegółową analizą potrzeb danej nieruchomości, ale też  jej możliwości finansowych.

Każdorazowo dużą trudnością w zaciągnięciu kredytu będą zaległości w bieżących opłatach, ponieważ wskutek ich powstania obniża się  zdolność kredytowa wspólnoty.   

Procedura związana z zaciągnięciem kredytu powinna się rozpocząć od zebrania ofert kredytowych w różnych bankach. Wspólnota mieszkaniowa jest dobrym i pewnym płatnikiem, dlatego też banki chętnie oferują swoje produkty na preferencyjnych warunkach. Warto jednak przeanalizować wszystkie „za” i „przeciw” każdej oferty, ponieważ tylko na pierwszy rzut oka mogą one wyglądać podobnie, a potem może okazać się, że nie doczytaliśmy „małego druku” J. We wspólnocie mieszkaniowej umowę kredytu zawiera wspólnota, która jest reprezentowana i działa poprzez swój organ, jakim jest prawomocnie wybrany Zarząd. Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego to czynność przekraczająca kompetencje zwykłego zarządu  nieruchomością wspólną, stąd też każdorazowo wymagane jest uprzednie podjęcie uchwały przez właścicieli lokali. Kolejnym krokiem jest złożenie w wybranym banku stosownego wniosku kredytowego i, po jego pozytywnym rozpatrzeniu, pozostaje tylko podpisanie umowy i uruchomienie środków. Za zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu odpowiada wspólnota bez ograniczeń, ale również każdy właściciel lokalu do wysokości wartości jego udziału w nieruchomości wspólnej. Rata kapitałowa i odsetkowa kredytu pokrywana jest z comiesięcznych wpływów na fundusz remontowy. Podstawowym zabezpieczeniem bankowym jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i niejednokrotnie również oszczędnościowego, oznaczające że bank w razie nieterminowości wpłaty lub braku środków na pokrycie raty kredytu może sięgnąć po finanse tam zgromadzone. Niektóre banki wymagają również zawarcia umowy ubezpieczenia spłaty kredytu lub cesji praw do polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.

               W przypadku wspólnoty mieszkaniowej nie ma praktycznie żadnego ryzyka związanego z zaciągnięciem kredytu. Każdy bank w umowie kredytowej pozostawia sobie tzw. bufor, który stanowi zabezpieczenie dla banku w przypadku wystąpienia na danej nieruchomości problemów z regularną płatnością.

Jedynym ograniczeniem dla zaciągnięcia zobowiązania kredytowego jest zdolność kredytowa wspólnoty, każdorazowo indywidulanie analizowana przez konkretny bank. Jeśli w danym momencie wspólnota nie posiada wymaganej zdolności finansowej, wówczas zawsze istnieje możliwość podniesienia stawki na fundusz remontowy. I tu występuje jednak pewne ograniczenie – stawka na FR nie może jednorazowo wzrosnąć więcej niż 100 % pierwotnej wartości. Ograniczeniem – w przypadku szeroko rozumianej mieszkaniówki – jest również współwłasność nieruchomości. Taki twór nie otrzyma kredytu, ponieważ własnego NIP-u i REGON-u, nie może zaciągać zobowiązań.

Zaciągnięcie kredytu to dla większości wspólnot mieszkaniowych, szczególnie tych nowo powstałych, nie posiadających jeszcze odpowiedniej ilości środków zgromadzonych na rachunku bankowym, jedyna szansa na sfinansowanie koniecznych do wykonania remontowych i naprawczych, które pozwolą na utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, a niejednokrotnie zwiększą jej wartość rynkową.

Zaciągnięcie kredytu niesie ze sobą wiele możliwości. Pieniądze można bowiem przeznaczyć na dowolny cel, począwszy od remontu generalnego całej nieruchomości, a skończywszy na remoncie jej poszczególnych elementów składowych. Z kredytu można sfinansować remont podwórza, spłatę wcześniejszych zobowiązań, wykonanie ulepszeń dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenów zielonych.

Kredyt dla wspólnoty mieszkaniowej to naprawdę wiele możliwości, małe – praktycznie znikome – ryzyko i ogromna szansa na podwyższenie standardu zamieszkania.

Archiwum

Zapraszamy do sprawdzania nowych wpisów

Zarządca nieruchomości "EM-DE" s.c.

Chcesz skorzystać z usług profesjonalisty w branży kompleksowej obsługi nieruchomości? Zgłoś się do nas - jesteśmy właśnie dla Ciebie!

ZAPRASZAMY:

ul. Floriana Stablewskiego 46/3,
60-2013 Poznañ

poniedziałek - piątek

od 07:30 do 15:30

NAPISZ DO NAS:

biuro@em-de.pl

ZADZWOŃ:

+61-864-18-43

Dotknij, aby odblokować